พื้นฐานของการตกแต่งภายในการออกแบบ

ภายในการออกแบบเป็นศิลปะของการทำงานผ่อนคลายความงามและความปลอดภัยของพื้นที่โดยใช้ความหลากหลายของสีเฟอร์นิเจอร์ศิลปะและศิลปะ lighting.The ของความสวยงามผ่อนคลายความปลอดภัยและการทำงานของสถ​​านที่ใช้เป็นส่วนผสมของสีเฟอร์นิเจอร์, งานศิลปะและแสงเป็นที่รู้จักมหาดไทยออกแบบ พื้นที่เป็นเรื่องที่สามารถเป็นสำนักงานของสถ​​านที่สาธารณะและ abodesSamples ส่วนตัวของพื้นที่เป็นผู้ที่สำนักงานของสถ​​านที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยส่วนตัว

นักออกแบบตกแต่งภายในเป็นคนที่เสร็จสิ้นขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2-3 ปีจากโปรแกรมออกแบบตกแต่งภายในได้รับการรับรองเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถที่จะออกแบบและสร้างช่องว่างอย่างมีรสนิยมและการปฏิบัติด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ juices.Someone ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้เสร็จสิ้น ขั้นพื้นฐานระดับ 2-3 ปีภายใต้โครงการออกแบบตกแต่งภายในได้รับการรับรองที่พัฒนาให้สามารถในการวางแผนและการผลิตช่องว่างอย่างมีรสนิยมและการทำงานที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และน้ำผลไม้ที่สร้างสรรค์ที่เรียกว่านักออกแบบตกแต่งภายใน พวกเขาสามารถทำงานใน บริษัท หรืออาจจะรับจ้างตนเอง บ่อยครั้งที่พวกเขาจัดการกับลูกค้าตามสัญญา

ที่จะกลายเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน

ที่จะกลายเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน, คุณจะต้องมีความรู้สึกศิลปะและอำนาจที่จะทำงานได้ดีกับคนประการที่สองหาโรงเรียนที่จะรู้คุณในอาชีพการงานที่คุณเลือกได้

เมื่อค้นคว้าวิทยาลัยการออกแบบตกแต่งภายในเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทราบองค์ประกอบดังต่อไปได้รับการรับรองและการปฏิบัติจริง ขอให้สังเกตคุณภาพของพนักงานและศิษย์เก่าโรงเรียนชื่อเสียงของตนและของหลักสูตรการศึกษา นอกจากนี้ยังกำหนดความต้องการของคุณ — พิจารณาสถานที่และค่าใช้จ่ายในตัวเลือกสำหรับออนไลน์และระยะยาวการเรียนทางไกลและไม่ชอบ

แม้ว่าจะมีสั้น 2-3 ปีมีโปรแกรม การศึกษาระดับปริญญาตรีมีการกระตุ้นให้สำหรับตำแหน่งรายการระดับ เหล่านี้หลักสูตรประถมจัดการแสงการออกแบบและการวาดภาพ, สี, วัสดุและสถาปัตยกรรม ผ่านการประชุมระดับชาติของคุณสมบัติการออกแบบตกแต่งภายใน (NCIDQ) การสอบใบอนุญาตเป็นประกันในรัฐต่าง ๆ นานา ถ้าคุณต้องการความเชี่ยวชาญในพื้นที่เฉพาะของทางเลือกการฝึกอบรมการออกแบบตกแต่งภายในที่สามารถขยายเกินไป

นักออกแบบตกแต่งภายในเท่าไหร่ได้รับ?

สถิติบอกว่าเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับนักออกแบบตกแต่งภายในจากระยะไกลมากหรือน้อยกว่า $ 31,830 ถึง $ 57, 230, หรือเฉลี่ยเพียงเกี่ยวกับ $ 40, 000 ในช่วงปี 2004 เงินเดือนจะขึ้นอยู่กับนักออกแบบตกแต่งภายในของทักษะพิเศษและประวัติการทำงานสถานที่และคำรับรองจากลูกค้าที่ผ่านมา นักออกแบบตกแต่งภายในยังสามารถสร้างรายได้ดีกว่า $ 80,000 ต่อปีเรียกร้องให้มีคุณภาพและทักษะ